≡ Menu

Ändra plats och filnamn på skärmavbild för mac

Skrivbordet blir snabbt fullt med bilder om verktyget för skärmavbild används flitigt. För att organisera lite bättre kan man ändra platsen dit skärmavbilden sparas. Det går även enkelt att ändra vad filen döps till. För att göra det här så behövs några snabba kommandon i Terminal. Öppna Terminal genom att klicka cmd+mellanslag, där söker du på Terminal och trycker enter.

Ändra mål för sparade skärmavbilder

Kopiera in följande rad till Terminal. Gör ett mellanslag efter location och sedan kan du göra drag&drop av den mappen i Finder som du vill att bilderna ska sparas till.

defaults write com.apple.screencapture location

Till exempel ser det ut såhär för mig om jag vill spara skärmavbilderna till en undermapp i ”Hämtade filer”

Ända plats för skärmavbild

För att ändringarna ska börja gälla så skrivs följande i Terminal följt av enter

killall SystemUIServer

Ändra filnamn på skärmavbilder i mac

Jag använder ofta mina skärmavbilder, precis som i det här blogginlägget, till webben. Då är det inte särskilt lämpligt med åäö i filnamnen. Istället för att ändra filnamn på varje fil kan man ändra standardnamnet som datorn döper bilderna till. I Terminal kopieras följande rad in. Ordet ”bild” är ett exempel och det kan du byta ut till vad du nu föredrar. Tyvärr går det inte göra något åt tidsstämpeln som sätts in i filnamnet. Så det här kommer att resultera i filnamnet ”bild 2015-02-14 kl. 10.04.04”

defaults write com.apple.screencapture name bild

Precis som med ändring av platsen så måste programmet startas om.

killall SystemUIServer

Ändra filformat på Skärmavbilder

Det går även att ändra vilket format som skärmavbilderna ska sparas i. Det går att välja mellan .jpg .png .gif .pdf .bmp .pict .tif .tga och .jp2. För användning på webb rekommenderar jag att .png används. Skriv följande kommando där ”.png” byts ut mot önskat filformat.

defaults write com.apple.screencapture type .png

Starta om med

killall SystemUIServer