≡ Menu

Använd hela skärmen med Raspberry Pi och Raspbian

På flera skärmar har jag haft problemet med att bilden som visas är för liten vilket lämnar svarta områden i bildskärmens utkanter. I Raspberry Pi är grafikinställningarna väldigt begränsade men det finns en enkel lösning. Orsaken till bildstorleken kallas overscan och styrs av en fil som vi kan redigera i.

För liten bild

Om du använder det grafiska läget i Raspbian så öppnar du LXTerminal. Skriv sedan följande kommando för att redigera filen.

sudo nano /boot/config.txt

Då öppnas filen vi vill redigera i. Det finns en rad i början av filen där det står #disable_overscan=1 ta bort # så att raden istället ser ut såhär:

disable_overscan=1

Den här åtgärden kan räcka för många användare. Spara filen genom att trycka på ctrl + X svara Y på att du vill spara och sedan Enter för att slutföra sparandet och stänga filen. Starta om din Raspberry.

Är det fortfarande problem så kan fler rader i samma fil behöva redigeras. Öppna filen igen enl. instruktionerna ovan. Längre ner i filen finns troligtvis fler rader som styr din bild.

#overscan_left=24
#overscan_right=24
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
disable_overscan=1

Ändra raderna till följande:

overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0

Alla # är borttagna och ettan på slutet är utbytt till en nolla. Spara filen som tidigare.

På en av mina skärmar fick jag det omvända problemet, att bilden som visades var för stor för skärmen. Gå i så fall tillbaka och ändra tillbaka den senaste ändringen. Istället kan man då ändra värden för overscan. I mitt fall blev det bra med att ange 10 på alla fyra sidor.

Helskärm