≡ Menu

Ta bort ”Lägg till Disqus på din webbplats”

Disqus är ett bra hjälpmedel för att hantera kommentarer på en webbplats. Men det är inte lika kul att få med länkar till Disqus.com eller annan information som de gärna automatiskt lägger med.

Disqus attribution

I CSS lägger du till:

#disqus_thread:after {
content: "";
display: block;
height: 55px;
width: 100%;
position: absolute;
bottom: 0;
background: white;
}

För mig som använder Thesis tema för WordPress blir det i custom.css

Tidigare inlägg: